May 26, 2024
Song-Tu Mo Prema Re Achhu Odia Song Lyrics
ରହି ଗଲି ଆସି, ଯେବେ ତୋ ସହରେ
ହଜି ଗଲା ମନ, କାଇଁ ତୋ ପାଖରେ
ତୁ ମତେ, ଚାହିଁ ଦେଇକି, ଲୁଚି ଯାଉ କାହିଁ
ହୋ…. ରହି ଗଲି ଆସି, ଯେବେ ତୋ ସହରେ
ହଜି ଗଲା ମନ, କାଇଁ ତୋ ପାଖରେ
ତୁ ମତେ, ଚାହିଁ ଦେଇକି, ଲୁଚି ଯାଉ କାହିଁ
ମତେ ଦେଖି ଯଦି, କିଛି ହଉ ନାହିଁ
କାହିଁକି ତୁ ଇସାରା ଦଉ, ହାଏ..
ସବୁଦିନ ଆସି, ମୋ ବାଟ ଜଗି, ସତରେ ତୁ କଣ ପାଉ
ଲାଗୁଚି ତୁ ତୁ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ
ମିଛରେ ନା ନା ନା କହି ଚାଲି ଯାଉଚୁ
ଲାଗୁଚି ତୁ ତୁ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ
ମିଛରେ ନା ନା ନା କହି ଚାଲି ଯାଉଚୁ
ଋତୁ ଠାରୁ ବେଶୀ ତୁ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ଫୁଲ ଠାରୁ ମନ ଲୋଭା…..
ତୁ ଖାଲି ବାସୁଚୁ ମୋ ମହକ ନେଇ ଆ ଟିକେ କଥା ହବା…..
ତୁ ଲାଜର ବନ୍ୟା, ତୁ ଅଳସ କନ୍ୟା
ଯେବେ ଧୀରେ ବହି ଯାଉଚୁ, ହାଏ…
ନ ହେଇବି ମୋର, ହେଲୁ ତୁ ନିଜର, ଜୀବନ ମୋ ହେଇ ସାରିଛୁ
ଲାଗୁଚି ତୁ ତୁ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ
ମିଛରେ ନା ନା ନା କହି ଚାଲି ଯାଉଚୁ
ଲାଗୁଚି ତୁ ତୁ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ
ମିଛରେ ନା ନା ନା କହି ଚାଲି ଯାଉଚୁ
କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିବ କେତେ ରାତି ଉଜାଗର…..
ଡାକି ନେଇ ମତେ କେମିତି ଜାଳୁଚୁ ତୋ ପରି ତୋ ସହର
ଦିଏ ମିଠା କଷ୍ଟ, ଏମିତି ଏ ବାଟ
ମୋ ଠିକଣା ହେଇ ଯାଇଚୁ, ହାଏ
ଆଖି କଥା ଆଖି, ପାରିଲାନି ଫାଙ୍କି, ସେଇ କଥା କହି ଦଉଚୁ
ଲାଗୁଚି ତୁ ତୁ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ
ମିଛରେ ନା ନା ନା କହି ଚାଲି ଯାଉଚୁ
ଲାଗୁଚି ତୁ ତୁ ତୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅଛୁ
ମିଛରେ ନା ନା ନା କହି ଚାଲି ଯାଉଚୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *