May 26, 2024

 

Odia Lyrics

Tate Mo Rana Deli Alo Bai Chhadei

ତତେ ମୋ ରାଣ ଦେଲି ଆଲୋ ବାଇ ଚଢେଇ

ତୁ କାହାରୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ନାହି

ଭୋକ ହାଉ ଥିଲେ ଖାଇ ପାରିବୁନି

ନିଦ ହଉ ଥିଲେ ସୋଇ ପାରିବୁ ନାହି

ଯେତେ ଭାବୁ ଥିଲେ କଥା ସରିବନୀ

ଯେତେ ବାଧୂ ଥିଲେ କହି ପରି ବୁନି

ଭଲ ପାଇ ମୋ ପରି ଭଲ ପାଇ ମୋ ପରି

ହୋଇବୁ ନାହି………………………..

ତତେ ମୋ ରାଣ ଦେଲି ଆଲୋ ବାଇ ଚଢେଇ

ତୁ କାହାରୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ନାହି

ବଞ୍ଚି ବାର ମାନେ ତୋ ଭଲ ପାଇବା

ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅଡୁଆ

ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଜହ୍ନ କୁ ରାତିରେ ଝଡା

ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ସପନ ର କୁଡିଆ

ଦୋଷ ଦେଖୁଥିଲେ ନିନ୍ଦ୍ୟ ପାରୁବୁନି

ଲୁହ ଆସୁଥିଲେ କାନ୍ଦି ପାରିବୁନି

ଜଳି ମରୁ ଥିବୁ ଭୁଲି ପାରୁବୁନି

ବିଶ ଧରି ଥିବୁ ପୀଇ ପାରିବୁନି

ଭଲ ପାଇ ମୋ ପରି ଭଲ ପାଇ ମୋ ପରି

ହୋଇବୁ ନାହି………………………..

ତତେ ମୋ ରାଣ ଦେଲି ଆଲୋ ବାଇ ଚଢେଇ

ତୁ କାହାରୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ନାହି

ଜୀବନ ର ମାନେ ତୋ ମହାନାଟକ

ଅଭିନୟ କରିବୁନି କାହିଁକି

ପ୍ରେମ ଏକ କାହାଣୀ ଭାରି ପୁରୁଣା

ଚଢେଇ ଲୋ ତତେ ଜଣ ନାହିକି

ଜୀବନ ର ମାନେ ତୋ ମହାନାଟକ

ଅଭିନୟ କରିବୁନି କାହିଁକି

ପ୍ରେମ ଏକ କାହାଣୀ ଭାରି ପୁରୁଣା

ଚଢେଇ ଲୋ ତତେ ଜଣ ନାହିଁକି

ଗଛ ପାଉଥିବୁ ବସା ବାନ୍ଧିବୁନି

ଉଡି ଯାଉଥିବୁ  ପାଦ ଛାଡ଼ିବୁନି

ନ୍ୟାୟ ଦେଖୁଥିବୁ ଦେହ ଧୋଇବୁନି

ଫାଶ ଦେଖୁଥିବୁ ପାଦ ଥୋଇବୁନି

ଭଲ ପାଇ ମୋ ପରି ଭଲ ପାଇ ମୋ ପରି

ହୋଇବୁ ନାହି………………………..

ତତେ ମୋ ରାଣ ଦେଲି ଆଲୋ ବାଇ ଚଢେଇ

ତୁ କାହାରୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ନାହି

ତତେ ମୋ ରାଣ ଦେଲି ଆଲୋ ବାଇ ଚଢେଇ

ତୁ କାହାରୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ନାହି………

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *