May 24, 2024
Tora sabu najara mate lage prama najar lyrtics
ତୁ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କଲୁ ତୋ ହୃଦୟରେଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ ଆଉତୁ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ଦେଲୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ରେଖାରେମୁଁ କିଏ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ
ଇସାରାରେ ତୋର, ହେଲି ମୁଁ ପାଗଳଇସାରାରେ ତୋର, ହେଲି ମୁଁ ପାଗଳକରିନେଲୁ ଯେବେ ନିଜର
ତୋର ସବୁ ନଜର ମୋତେ, ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜରତୋର ସବୁ ନଜର ମୋତେ, ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜରଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜର
ଭଲ ଠାରୁ ତୁ ବେଶି ଭଲ ବୋଲିଭଲ ତୋତେ ପାଇଲି ମୁଁଅନୁମତି ନନେଇ ତୋ’ଠାରୁତୋ ମନରେ ରହିଲି ମୁଁ
ହୋ, ଭଲ ଠାରୁ ତୁ ବେଶି ଭଲ ବୋଲିଭଲ ତୋତେ ପାଇଲି ମୁଁଅନୁମତି ନନେଇ ତୋ’ଠାରୁତୋ ମନରେ ରହିଲି ମୁଁ
ମନ ତୋର ଯେବେ, ଡାକେ ମୋ ମନକୁମନ ତୋର ଯେବେ, ଡାକେ ମୋ ମନକୁତୋ ପାଖରେ ହୁଏ ହାଜର
ତୋର ସବୁ ନଜର ମୋତେ, ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜରହୋ, ତୋର ସବୁ ନଜର ମୋତେ, ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜରଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜର
ବାଟବଣା ଥିଲି ମୁଁ କାଲି ଯାଏଁହେଲୁ ମୋର ଠିକଣା ତୁଅଧିକାର ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଉପରେତୋର ବେଶି ଜାଣୁନା ତୁ
ହୁଁ, ବାଟବଣା ଥିଲି ମୁଁ କାଲି ଯାଏଁହେଲୁ ମୋର ଠିକଣା ତୁଅଧିକାର ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଉପରେତୋର ବେଶି ଜାଣୁନା ତୁ
ଏମିତି ଅଧିକ ଦେଲୁ ଅଧିକାରଏମିତି ଅଧିକ ଦେଲୁ ଅଧିକାରହେଲିନି ମୁଁ ଆଉ କାହାର
ତୋର ସବୁ ନଜର ମୋତେ, ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜରତୋର ସବୁ ନଜର ମୋତେ, ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜରଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *