May 26, 2024
Gajal Gajal
About Song
Movie: Abhaya
Artists: Humane Sagar,Diptirekha
Released: 2022

ଏତେ ଭଲ ମତେ ପାଇଲୁ ତୁ
ହୃଦୟ କୁ ଏତେ ଛୁଇଁଲି ତୁ
ଛାତି ତଳେ ମୋର ହେଲା ହଲ ଚଲ

ଏତେ ମିଠା  ତୋର ରାଗ ଋଷା
ରାଗ ତଳେ ଏତେ ମହୁ ବର୍ଷା
ମନ ତଳେ ମୋର ହେଲା ଝଲ୍ ମଲ୍

ହସ ତୋର ହାତ ବୁଣା ରେଶମୀ ରୁମାଲ
ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମ

ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍

ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମ

ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍.ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍..ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍

ସ୍ବପ୍ନ ହଁ ତୁ ସ୍ବପ୍ନ
ଧିରେ ଧିରେ ଆସିଲୁ
ଆଖି ସାରା ବସିଲୁ
ନେଇଗଲୁ ମୋର ମନ

ଜହ୍ନ ହଁ ତୁ ଜହ୍ନ
ଧିରେ ଧିରେ ଉଇଁଲୁ
ଏମିତି ତୁ ଛୁଇଁଲି
ଦେହ ସାରା ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ

ନୀଳ ନୀଳ ଆଖି ନିଶା ନିଶା
ତାର କଶୀ ତୋ ରୂପ ର ନକ୍ସା
ଦିନ ରାତି ହାଏ ହେଲା ଝଲ ମଲ
ଚାହାଣି ରେ ଚୁନା ଚୁନା
ଚୁମକି ର ପାୟଲ

ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମ..

ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍..ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍..ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍

ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମ

ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍. ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍

ବାସ୍ନା ହଁ ତୋ ବାସ୍ନା
ଧିରେ ଧିରେ ବହିଲୁ
ବାଟ ସାରା ଛୁଇଁଲୁ
ମାଟି ହେଲା ସୁନା ସୁନା

ସୁନା ହଁ ତୁ ସୁନା
ଚିକ ମିକ ତୋ ରଙ୍ଗରେ
ଚମକିଲୁ ଭାଗ୍ୟରେ
ତୋ ବିନା ମୁ ଚୁନା ଚୁନା

ଝୁମା ଝୁମା ଲାଗେ ସାରା ଦିନ
ଚୁମା ଚୁମା ଲାଗେ ସାରା ରାତି
ୟେ କି ରୋଗ ମତେ କଲା କଲ ବଲ୍
ଦୁନିଆରେ ତୁ ଏକା ପୁଅ ଟେ କମାଲ

ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମ..

ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍..ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍.ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍..

ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମ..

ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍ .ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍..ଗଜଲ୍ ଗଜଲ୍..!!!!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *